احساس گناه عامل تضعیف اقتدار والدین

احساس گناه عامل تضعیف اقتدار والدین

یکی از عواملی که می تواند باعث تضعیف اقتدار والدین در برابر فرزندان خود باشد احساس گناه پس از تنبیه آنان خواهد بود.
  احساس گناه یعنی دائم خودمان را بدهکار می دانیم. احساس گناه اقتدار را از بین می برد. برگردید به درک مظلوم (دایما دیگران را مقصر دانستن) و درک مقصر (دایما خود را مقصر دانستن و عذاب وجدان داشتن) و درک مسئول.

مثال: کودک را زدید، جلوی او خود را نشکنید و اگر دچار احساس گناه شدید جلوی کودک بروز ندهید و شروع به جبران نکنید.
زدن کودک اصلاً کار خوبی نیست اما شکستن جلوی کودک به مراتب بدتر از کتک زدن است.
والدینی که کودک را می زنند و فوری می خواهند جبران کنند در واقع دو بار او را می زنند که بار دوم خیلی بدتر است. جبران از روی احساس گناه آسیبش بیشتر از خود کتک زدن است.

وقتی می خواهیم زود جبران کنیم و اجازه می دهیم کودک به ما دست درازی و توهین کند این کار کودک را بیشتر خراب میکند. بایستید و مسئولانه عمل کنید، بها بپردازید و جبران کنید و رشد کنید. بچه ها روحشان آن قدر بزرگ  است که خیلی راحت ما را می بخشند. اصلاً نگران بچه ها نباشید.

منبع: کودک متعادل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *