حکم مسلمانی که به عنوان کارگر در کلیسا بنایی کند!

حکم مسلمانی که به عنوان کارگر در کلیسا بنایی کند!

پرسش
اگر مسلمانی به عنوان کارگر، جهت بنایی در کلیسا کار کند، چه حکمی دارد؟ او برای تأمین نفقه خانواده مجبور به چنین کاری شده است.
پاسخ اجمالی
جایز نیست، مگر اینکه برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود واقعاً مضطر به این کار شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۱]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
جایز نیست مگر ترک آن موجب اضطرار شخص شود یا مزاحم با امر اهم یا مساوی باشد مثلاً دفع امری که مفسده آن مساوی یا بیشتر از مفسده ساختن مکان مزبور باشد متوقف بر وجود چنین مکانی باشد.
حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی):
جایز نیست و گرفتن اجرت اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
نباید در فرض مذکور آن کار را انجام بدهید و در چنین وضعی حاکم شرع باید زندگی وی را از بیتالمال تأمین کند.

[۱]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی،  مکارم شیرازی، و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)،

پاسخ اجمالی

جایز نیست، مگر اینکه برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود واقعاً مضطر به این کار شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۱]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
جایز نیست مگر ترک آن موجب اضطرار شخص شود یا مزاحم با امر اهم یا مساوی باشد مثلاً دفع امری که مفسده آن مساوی یا بیشتر از مفسده ساختن مکان مزبور باشد متوقف بر وجود چنین مکانی باشد.
حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی):
جایز نیست و گرفتن اجرت اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
نباید در فرض مذکور آن کار را انجام بدهید و در چنین وضعی حاکم شرع باید زندگی وی را از بیتالمال تأمین کند.

[۱]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای،شبیری زنجانی،مکارم شیرازی،و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)،
منبع:تبیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *