زندگی به سبک شهدا / سارقی که عاقبت به خیر شد

زندگی به سبک شهدا / سارقی که عاقبت به خیر شد

زندگی به سبک شهدا / سارقی که عاقبت به خیر شد
سبک زندگی قصد دارد، به سبک زندگی شخصی شهدای دفاع مقدس بپردازد. در این قسمت به مطالعه یکی از خاطرات شهید ابراهیم هادی ذکر شده در کتاب “سلام بر ابراهیم” می پردازیم.
نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه امد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد.
شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود. بگیرش، دزد، دزد! بعد هم سریع دوید دم در.
یکی از بچه های محل لگدی به موتور زد. دزد با موتور نقش بر زمین شد.
تکه های اهن روی زمین دست دزد را برید. خون جاری شد. چهره دزد پر از ترس بود و اضطراب. درد می کشید.
ابراهیم رسید . موتور را برداشت و روشن کرد:سریع سوار شو! رفتند درمانگاه، با همان موتور. دستش را پانسمان کردند.
بعد با هم رفتند مسجد! بعد از نماز کنارش نشست. چرا دزدی می کنی!؟ اخه پول حرام که…
دزد گریه می کرد. بعد به حرف امد: همه  اینها را می دانم. بیکارم. زن و بچه دارم. از شهرستان امده ام. مجبور شدم.
ابراهیم فکری کرد. رفت پیش یکی از نمازگزارها،با او صحبت کرد. خوشحال برگشت وگفت خدا را شکر، شغل مناسبی برایت فراهم شد. از فردا برو سر کار.
این پول را هم بگیر، از خدا هم بخواه کمکت کند. همیشه به دنبال حلال باش . مال حرام زندگی را به اتش می کشد. پول حلال کم هم باشد برکت دارد..
منبع:فرهنگ نیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *