خانواده

در این بخش از سایت سبک زندگی اسلامی مقالات و نکات مفید در موضوع خانواده را با یکدیگر مطالعه می کنیم.

بررسی حقوق خانواده در پرتو آموزش های نبوی (بخش۱)

امروز خانواده و حقوق خانواده یکی از محوری ترین نهادهای اجتماع بشری است که تاکنون جانشینی برای آن یافت نشده است. نقش کلیدی خانواده در برآوردن نیازهای عاطفی، فرهنگی، اقتصادی و غیر آن، این نهاد را به عنوان یک نهاد طبیعی بی بدیل که از آغاز خلقت همراه بشر بوده، تبدیل نموده است.

از سوی دیگر آسیب های خانواده و آفت هایی که موجب سست شدن بنیاد خانواده شده، توجه محققان را به مطالعه کارکردها و ابعاد گوناگون این نهاد جلب نموده است.
 قرن فروپاشی خانواده در غرب
اگر قرن حاضر را قرن فروپاشی خانواده در غرب بنامیم گزافه نگفته ایم، این سیل بنیان کن به مرزهای کشورهای غربی محدود نمانده و […]

نگاه همه جانبه اسلام به زندگی

بـه رغـم نـظر کسانی که قائل به جدایی دین از دنیا و نیز دنیا از آخرت اند و هدف بـعـثـت انـبـیـا را تـنـهـا آخرت و خداپرستی می دانند و درصدد رواج سکولاریسم (جدا انـگـاری دین از دنیا) می باشند، در تفکر اسلام ناب محمدی (ص) دین و دنیا چنان به هم آمـیـخـتـه و در هـم تـنـیـده انـد که به هیچ وجه از یکدیگر تفکیک نمی پذیرند. در آیات و روایـات اسـلامـی رویـکـرد یک جانبه به دین یعنی توجه تام به عبادت و معنویت و ترک دنـیـا، بـه انـگـیزه زهدگرایی محض و رهبانیت، مطرود بوده و از آن به شدت نهی و نکوهش شده است.

سیره رسول اکرم (ص) و امامان […]

راههای به دست آوردن رضایت والدین

یکی از راههای به دست آوردن رضایت والدین این است که در حق آنها، چه زنده و چه مرده ، دعا کنیم. بنابراین باید بدانیم کدام دعاها بهترین دعا برای پدر و مادر است؟ و بهترین فرزند بعد از فوت پدر و مادر کیست؟ و چه وظایفی بعد از مرگ والدین بر عهده فرزند است؟

رضایت والدین در سرنوشت دنیای انسان باعث گشایش روزی، افزایش عمر و دفع مرگهای بد است. اگر پدر و مادر از انسان راضی باشند، نخستین هدیه ای که نصیب شخص می شود، حصول رضایت خداست و در مرحله بعد، این رضایت والدین نقش و تأثیر مثبت و سازنده ای در زندگی دنیوی داشته است.
و یکی […]