برچسب - اسباب بازی های بامزه

این اسباب‌ بازی‌ های بامزه‌ اما خطرناک!

اسباب‌ بازی مهم‌ترین عنصر دنیای کودکان است تا آنجا که دنیای خود را با آن می‌سازند. کودکان با اسباب‌بازی زندگی می‌کنند، از آنها می‌آموزند و حتی با اسباب‌بازی‌های‌شان دوست می‌شوند.

بچه‌ها می‌توانند ساعت‌ها با اسباب‌بازی‌ سرگرم شوند. آنها با این وسایل می‌توانند موضوعاتی را تجربه کنند که در واقعیت شاید سال‌ها طول بکشد تا به آن تجربه‌ها برسند. همین‌ها کافی است تا اهمیت اسباب‌بازی برای کودکان را درک کنید.

بسیاری از والدین اسباب‌بازی‌ را وسیله‌ای لوکس و تجملی به حساب می‌آورند، اما ارزش پولی یک اسباب‌بازی لزوما با ارزش حقیقی آن برای تربیت و آموزش کودک، یکی نیست. اسباب‌بازی به همان اندازه که می‌تواند مفید و موثر باشد، ممکن است مضر […]