برچسب - اشیا

این اجناس را از خانه تان دور کنید

این اجناس را از خانه تان دور کنید
اشیا و مواد زیادی در محیط زندگی ما وجود دارند که بدون اطلاع از ماهیت خطرناکشان، هر روز از آنها استفاده می کنیم. برخی از این اقلام شامل موارد زیر هستند که پزشکان از ما می خواهند استفاده از آن ها را کنار  بگذاریم.

مواد سفیدکننده
گاز کلری که در هنگام استفاده از مواد سفیدکننده (مانند وایتکس، جوهر نمک و …) در هوا پخش می شود، می تواند به دستگاه تنفسی کودکان مخصوصا آن هایی که آسم دارند، آسیب جدی برساند. استفاده زیاد و طولانی مدت از این مواد بروز مشکلات تنفسی، سوزش چشم و گلو و حتی انسداد مجاری هوایی را به دنبال دارد.
استخر […]