برچسب - بلغمی مزاج

زانو درد ناشی از سوء مزاج افراد بلغمی

زانو درد ناشی از سوء مزاج افراد بلغمی
این نوع زانو درد در جامعه زنان بسیار وجود دارد. به دلیل اینکه مزاج استخوان سرد است و با توجه به بلغمی شدن فرد، سردی و تری به سردی استخوان اثر گذاشته و دچار سوء مزاج و زانو درد می شود.

علائم تشخیص زانو درد ناشی از سوء مزاج افراد بلغمی :
این زانو درد در بلغمی مزاجها و کسانی که غلبه بلغم دارند عموما بوجود میاید. علت آن هم از رسوب بلغم (سردی و تری) در مفصل زانو است. وقتی بلغم در مفصل زیاد شود و رسوب کند باعث تورم همراه درد می شود. در اصطلاح عوام میگویند زانو آب آورده است.

نحوه درمان […]