برچسب - بچه ها

لجبازی بچه ها از چه سنی شروع می شود؟

علت لجبازی بچه ها این است که می خواهند دیده شوند. وقتی آنها را نمی بینید، زورگویی می کنید، به پرخاشگری متوسل می شوید یا بدون پرسیدن نظر آنها، کار خودتان را می کنید، در واقع دارید فرزندتان را به سمت لجبازی بیشتر سوق می دهید.

 

به هزار و یک راه متوسل شده اید اما فرزندتان به هیچ صراطی مستقیم نیست. حرف خودش را می زند، کار خودش را می کند و به شیوه خودش، خرابکاری هایش را ادامه می دهد. در این شرایط هیچ بعید نیست که دست به دامن تهدید و خط و نشان کشیدن شوید: «اگر به کارهایت ادامه دهی به پدرت می گویم تنبیهت کند»، «اگر […]

برای با ادب شدن بچه ها چه مقدماتی لازم است؟

همه مادر و پدرها در یک آرزو مشترک هستند و آن هم مودب بودن بچه هاست.اما برای با ادب شدن بچه ها چه مقدماتی لازم است و به چه نکته هایی باید دقت داشت؟ شرایط محیطی و رفتاری که منجر به مودب شدن بچه ها می شود چیست؟
بعضی از خانواده ها گاهی آنقدر به مودب بودن بچه های خود حساس می شوند که به وادی افراط و تفریط کشیده می شوند و نمی دانند که فرزند آنها در چه شرایط سنی قرار دارد و چه اقتضائاتی دارد؟ شاید بچه ۸ ساله هنوز آداب مراسم ختم را نداند و… اما به مرور زمان و با شیوه های تربیتی و رفتار […]