برچسب - ترک اعتیاد

نسخه ترک اعتیاد به تریاک

نسخه ترک اعتیاد به تریاک : اگر این نسخه درست مصرف شود در عرض ۱۰ روز تمام سموم ناشی از تریاک را از بدن خارج می کند و بسیار موثر است.
_ روزی یک قاشق چایخوری اسفند را با آب ولرم قورت دهید (نجوید)
_ روزی دو مرتبه از جوشانده مخلوط آویشن و زنیان به مقدار یک لیوان خورده شود.
_ مصرف روزی دو قرص جین سینگ (در عطاری ها موجود است)
_ ریشه بیدانجیر را پودر کرده روزی یک قاشق غذاخوری بخورد مانند قاقوت …
_ هر روز بدن شخص معتاد باید با روغن کنجد چرب کرد.