برچسب - توصیه هایی برای درمان جوش صورت

توصیه هایی برای درمان جوش صورت

توصیه هایی برای درمان جوش صورت
تنها ماده خوراکی که تاکنون براساس تحقیقات ثابت شده استفاده از آن سبب تشدید جوش صورت می شود، شیر گاو است.

۹۰ درصد افراد در سن بلوغ دچار مشکل جوش صورت شده و افراد بسیار کمی هستند که درگیر این مسئله به ویژه در دوران جوانی و نوجوانی نشوند.

برخی از جوش ها خفیف بوده و خیلی زود برطرف می شوند ولی تعدادی از جوش ها نیز از نوع چرکی به شمار رفته و تنها با مراجعه به متخصص پوست قابلیت درمان دارند همچنین برای بروز جوش یک علت خاص و مشخصی وجود ندارد و گاهی چند عامل دست به دست هم داده و سبب ظهور […]