برچسب - جبهه های نبرد

از رحل قرآن تا جبهه های نبرد

شهیدان قربانی دستجردی از کودکی با روزی حلال و حضور در کلاس های قرآنی تربیت شدند و مادر، هر سه آن ها را صبورانه و باافتخار از زیر قرآن رد کرد و به جبهه های نبرد فرستاد.
وارد کوچه تنگ شهیدان قربانی دستجردی در خیابان مالک اشتر شدیم. به دنبال پلاک خانه می گردیم که پیرمردی ساده و صمیمی با چهره ای نورانی به استقبالمان می آید. با مهربانی ما را به داخل منزل راهنمایی می کند.
منزلی کوچک که به یاد سه شهید خانواده به حسینیه تبدیل شده است و زینت بخش درودیوار آن پرچم های یا ابوالفضل (ع)، یا ام البنین و یا اباعبدالله است.

پیرزنی مهربان و مؤدب به […]