برچسب - جوراب

راه حل بوی بد پاها

بوی بد پاها به یک مشکل بزرگ برای بسیاری از افراد تبدیل شده است. درست است که فرآیند تعریق یک فرایند طبیعی و مفید است، اما جلوگیری از بوی نامطبوع و آزاردهنده آن، نیازمند آگاهی از علل آن است.

 
به کفش هایتان استراحت نمی دهید
درست مانند جوراب، کفش نیز نباید گرم و مرطوب بماند. به همین دلیل بسیاری از متخصصان امراض پا توصیه می کنند کفشی که یک روز از آن استفاده کردید روز بعد آن را کنار بگذارید و استفاده نکنید (یک کفش را یک روز در میان بپوشید).

البته اغلب افراد نمی توانند این کار را انجام دهند، مخصوصا کسانی که ناچارند یک نوع کفش خاص را در هنگام […]