برچسب - حاجت من از عباس علیه السلام

سخنرانی استاد پناهیان / حاجت من از عباس علیه السلام

حاجت من از عباس علیه السلام

حاجت های مان را به عباس می گوییم گرفتاری هایمان را به عباس می گوییم…

چرا عباس حاجت می دهد…؟

بطواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند…