برچسب - حق الناس

دانستنی های شرعی درباره حق الناس

دانستنی های شرعی درباره حق الناس
یکی از مهمترین مسائل شرعی در اسلام رعایت حق الناس است به طوری که خداوند در قرآن فرموده است که به هیچ وجه از حق مردم در روز قیامت نمی گذرد و حق مظلومین را از افراد ظالم خواهد گرفت.

 

سوال: اگر کسی بدون مسئولیت و در اثر سهل انگاری به شخصی ضرر و زیانی وارد کند و قابل جبران نباشد و امکان دسترسی به شخص برای طلب حلالیت را نداشته باشد، تکلیفش چیست؟

 

جواب: اگر ضرر و زیان مادی است باید جبران نماید و یا به نحوی طلب حلالیت کند و اگر طرف را نمی شناسد از طرف او با اجازه مجتهد جامع الشرایط به […]

شناسایی حق الناس های جدید!

شناسایی حق الناس های جدید!
جامعه ای که این قانون را نسبت به همدیگر رعایت کنند؛ از امنیت روحی و روانی بهتری برخوردار بوده و روح مساوات و برادری در میان آنان حاکم است.
خدای بزرگ برای انسان این اشرف مخلوقات و موجود اجتماعی آداب و احکامی در نظر گرفته تا حق و حقوق همدیگر را رعایت کنند. پیشوایان اسلام، در این زمینه سخنانی را بیان فرموده اند و توجه ما را نسبت به رعایت حق دیگران، گوشزد نموده اند، از جمله یکی از آنها سخنی است قابل فهم همگان،به این مضمون: “هر چه را برای خود می خواهی برای دیگران بخواه و هر چه را برای خود دوست نداری برای […]

مقدمه ای برای استجابت دعا

پرداخت حقوق دیگران از جمله رد مظالم زمینه ساز توبه و در نتیجه استجابت دعا است و اگر کسی بخواهد توبه واقعی داشته باشد باید نخست حقوق مردم را ادا کند تا توبه اش پذیرفته شود. همه ما وقتی به گذشته خود نگاه می کنیم می بینم که زمانی که اطلاعات مذهبی ما کم بوده است یا اینکه به لحاظ رشد عقلی به رشد کاملی نرسیده بودیم، گاهی حقوق دیگران را رعایت نمی کردیم.
سوال اینجاست گاهی ما به خاطر علل مختلفی که گفته شد چون (کمی سن و…) دیگر به خاطر نداریم که از چه کسی پول قرض گرفته یا خدای ناکرده بدون اجازه برداشته ایم و بعدا هم […]