برچسب - حکومت

اصول چهارگانه حکومت از دیدگاه نهج البلاغه

اصول چهارگانه حکومت از دیدگاه نهج البلاغه
برای روحهای عطشان و تشنگان حقایق، پس از قرآن مجید منبعی فیاض تر و ماخذی پربارتر و بابرکت تر از نهج البلاغه نمی شناسیم. موضوع بحث عبارتی است که در صدر عهدنامه مالک اشتر آمده، و آن کلامی است که وظایف مالک را بر مبنای محتوای عهدنامه به عنوان ضابطه کلی بیان می کند، از جمله: «جبایه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها» که خود تفصیلی است برای کلام قبلی: «ولاه مصر»، و اجمالی است برای سخنان بعدی مواد عهدنامه. مالک، این بزرگ یاور حضرت امیرالمؤمنین (ع) برای اجرای این دستور آماده می شود و با آن درایت و […]