برچسب - خدایا تاکی از تو هیچی نفهمم

سخنرانی استاد پناهیان / خدایا تاکی از تو هیچی نفهمم….

خدایا تاکی از تو هیچی نفهمم….
ما یا به هدف نگاه نکردیم یا در مورد هدف دقت نکردیم

اگه جهنم نبود دو رکعت نماز نمی خوندیم…

هرکی با نماز بجایی نرسید اب دهن بندازه تو صورت من…

هدف نماز چیست؟

هر بار سر نماز رفتی بگو خدایا تا کی من هیچی از تو نفهمم؟

ملاقات خدا هدف است…

به این ملاقات بیاندیشید…