برچسب - خرفه

روزه داران این گیاه را بخورند دیگر تشنه نمیشوند

روزه داران این گیاه را بخورند دیگر تشنه نمیشوند
خرفه،  شبیه شنبلیله است و برگ های روغنی مانندی دارد

گیاه خرفه با اسم علمی Portulaca Oleracea و با نام انگلیسی Purslane از تیره پرتولاکاسه (Portulacaceae) است که برگ های گوشتی و بذرهای سیاه ریز دارد. گیاه یک ساله است که ارتفاع تا حدود ۴۰ سانتی متر در مراحل بذردهی می رسد.

خرفه،  شبیه شنبلیله است و برگ های روغنی مانندی دارد, ساقه اش هم مایل به قرمزی است, کاملاً روی زمین پهن می شود. جنوبی ها خیلی از این استفاده می کنند, بوعلی سینا معتقد است که خرفه حرارت و عطش و صفرا را رفع می کند.

 

امام صادق (ع) می فرمایند: بر […]