برچسب - خشونت

اعتیاد از دلایل اصلی خشونت خانگی

اعتیاد از دلایل اصلی خشونت خانگی
خشونت‌ خانگی شامل خشونت فیزیکی، روانی، در مواردی مالی و جنسی است. این نوع خشونت‌ها در همه کشورها و همواره رخ داده است اما طی سالهای اخیر به دلایلی مانند افزایش آگاهی مردم، بیشتر گزارش و ثبت می‌شود.

متاسفانه سوء مصرف مواد مخدر در ایران سیر صعودی دارد و به دلیل اینکه مواد مخدر صنعتی موجب توهم و ایجاد حالات ضد عاطفی در افراد می‌شود بنابراین در افزایش میزان خشونت خانگی نقش دارند.

این مورد جنبه فرهنگی دارد و ممکن است مردی به علت سوءتفاهم در زمینه مسایل ناموسی و ناتوانی در رفع این مشکل نسبت به زن و دختر خود خشونت نشان دهد.

وقتی ازدواج جوانان […]

خشونت و پرخاشگری در رابطه از کجا می آید؟

خشونت و پرخاشگری در رابطه از کجا می آید؟
از آن‌جا که خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت است تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می‌کنند. تعاریف اولیه‌ای که برای خشونت ارایه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است.

تعریف خشونت و انواع آن:
از آن‌جا که خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت است تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می‌کنند. تعاریف اولیه‌ای که برای خشونت ارایه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است. گلز و استراوس دو پژوهشگری که سال‌ها در زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده‌اند، خشونت را به‌عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار یا رفتاری با قصد و نیت […]

چرا تشویق و تنبیه این قدر مهم است؟؟؟

واقعیت این است که موضوع تشویق و تنبیه بخش بزرگی از ذهن والدین را اشغال کرده است و بخش مهمی از رابطه ی والدین و کودک صرف تنبیه و تشویق میشود.

آیا واقعا لازم است که این قدر وقت صرف این موضوع شود و یا این همه به آن فکر کنیم؟
در ایران از دیرباز و در نگاه سنتی تنبیه وجود داشته و حتی در گذشته تنبیه ها بسیار خشن بوده ولی تنبیه و تشویق به این صورت که این قدر مورد علاقه ی ما و به خصوص والدین جدید و تحصیلکرده ی امروزی است که چگونه تنبیه کنیم، چگونه تشویق کنیم و……
همه به این دلیل است که رویکرد حاکم بر […]

خشونت آموزشی و آموزش های زود هنگام

تمام آموزش های زود هنگام بچه ها شامل خشونت آموزشی است که کودک را ناامن می کند.

اکثر بچه ها مشکل دارند یکی از مسائلی که در آن ها پیدا می شود، اضطراب آموزش است.
یکی از علامت های آن، سؤال کردن زیاد و وابستگی زیاد به کامپیوتر و تلویزیون است.
مغز دو نیمکره دارد، راست و چپ. نیمکره ی راست بخش شهودی و احساسی و خلاقیت انسان است که در ۶ سال اول این نیمکره فعال است و نیمکره ی چپ از پایان ۶ سالگی آرام آرام شروع به فعالیت می کند و در ۷ سالگی غالب می شود. نه این که نیمکره ی راست کامل خاموش می شود بلکه دو […]

خشونت کلامی

از مجموعه خشونت ها، خشونت کلامی را مورد بررسی قرار می دهیم که خیلی در تربیت فرزند موثر می باشد.
خشونت کلامی: در خشونت های فیزیکی، آقایان سرآمد هستند و در خشونت های کلامی خانم ها سرآمد هستند.

 زبان نیش دار، توهین، تحقیر، نفرین، مقایسه و … از سری خشونت های کلامی است. زبان نیش دار یک سوزن کوچولو است که خانم ها خوب بلدند که به کجا بزنند و بعد از زدن هم آرام می ایستند و طرف از درد به خودش می پیچد ولی خانم اذعان می کند که “مگه من چی  گفتم؟” “خوب حقیقت تلخه من هم حقیقت را گفتم اگه حرف بدی زدم یکی بزن تو دهنم”.

خشونت […]