برچسب - خواص کامل سیر

نگاهی کوتاه به خواص کامل سیر

نگاهی کوتاه به خواص کامل سیر
# در تحقیقات آزمایشگاهی آلیسین و ترکیبات وابسته به آن آنزیم HMG-CoA ردوکتاز را مهار می کند. این آنزیم در ساخت کلسترول در کبد نقش دارد لذا چندین آزمایش پزشکی نشان داده که سیر باعث کاهش چربی خون می شود.
# همجنین سیر از گرفتگی عروق جلوگیری می کند.
# علاوه بر اینها فعالیت آنتی اکسیدان و تأثیر در کاهش ال دی ال (LDL) خون هم در انسان و هم در آزمایشگاه مشاهده شده است.
# همچنین در بیمارانی که دچار گرفتگی عروق می باشند باعث کاهش تشکیل کلسترول استر در سلول های آئورت می شود. امروزه گیاه سیر در قالبمشتقات گوناگون وبه شکل انواع قرصها و […]