برچسب - دادگاه های خانواده

شوک خیانت به همسر!

شوک خیانت به همسر!
آمارها و گزارش های روانشناسان و دادگاه های خانواده نشان می دهد گرایش به خیانت همسر در جامعه ما بسیار افزایش یافته است. همچنین به نظر می رسد قبح خیانت در زنان جامعه ما هم کمتر از مردان نیست.
به عقیده جامعه شناسان، از همان روزی که کارکردهای خانواده از جمله نقش تربیتی و اقتصادی آن به سایر نهادهای اجتماعی مانند آموزش و پرورش سپرده شد زنگ اضمحلال خانواده به صدا درآمده است. که اگر آمار طلاق و افزایش خانواده های تک والدینی، رواج خیانت و روابط خارج از زناشویی و فروپاشی خانواده به دلیل فقر و سایر آسیب های اجتماعی در دوران مدرنیته را نیز به […]