برچسب - دانشجو

آیا ازدواج دانشجویی صحیح است یاخیر؟

آیا ازدواج دانشجویی صحیح است یاخیر؟
پدیده ازدواج دانشجویی چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته. اما آنچه در این سال‌ها با عنوان ازدواج دانشجویی بیان می‌شود دقیقاً ازدواج دانشجویی نیست،‌ زیرا در این نوع ازدواج لازم نیست که دو طرف دانشجو باشند و تنها دانشجو بودن یکی از طرفین کافی است.
اما ازدواج دانشجویی در معنای دقیق کلمه ازدواجی است که هر دو طرف دانشجو و در دانشگاه با هم آشنا شده باشند و ازدواج کنند. این نوع ازدواج البته موافقان و منتقدانی دارد. برای نمونه، سؤالاتی که همواره مطرح می‌شود این است: آیا آشنایی دختر و پسر در دانشگاه و رابطه آنها با همدیگر به ازدواجی موفق می‌انجامد؟ […]

رفتارهای خط قرمزی در حیاط دانشگاه ها!

رفتارهای خط قرمزی در حیاط دانشگاه ها!
بچه های دهه۶۰ خاطرات نه چندان شیرین و دلچسب زیادی در خصوص کنکور و غول بی رحم مقابل دانشگاه در ذهنشان دارند.اما حالا چیزی که بیشتر از خود قبولی و رسیدن به دانشگاه در این سالها موجب نگرانی شده ،این است که درست همین بهشت موعود و رویایی که همه دانش آموزان سال آخر آرزوی رسیدن به پشت میزهای آن را داشتند حالا به محلی تبدیل شده که با چند ساعت قدم زدن در محوطه آن می بینیم خیلی هم به جایی که برای رسیدن به آن زحمت های شبانه روزی کشیده باشند ،شباهت ندارد.
شاید بچه های دهه ۶۰ و ۷۰ بهتر بتوانند […]