برچسب - درمان پا پرانتزی

قنداق کردن نوزاد

قنداق کردن نوزاد از پرانتزی شدن پاها جلوگیری میکند
اگر در جامعه دقت کنید، میبینید که در نسل جدید شیوع پاهای پرانتزی، اندام بد شکل و… زیادتر شده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع، فراموش شدن سنت بسیار خوب قنداق کردن نوزادان است.
قنداق کردن نوزادان تا ۴۰ – ۵۰ روزگی به روشی که در قدیم این کار را می کردند، توصیه می گردد؛ چرا که با توجه به این که نوزادان دارای اندام و مفاصل بسیار ظریف هستند، قنداق، نوزادان را از ضربات احتمالی حفظ می کند و در هنگام بغل گرفتن و حمل نیز او را محافظت می کند، دمای بدن نوزاد را ثابت نگه می دارد […]