برچسب - رایانه

فیلتری به نام والدین هوشمند

طبق فرهنگ ما‌، تربیت فرزند باید و نباید‌های خاص خود را دارد‌؛ حتی در فضای مجازی. پس برای آن‌ که فرزند نوجوانتان به سلامت از این بزرگراه عبور کند و تربیت حیامدارانه ایی را داشته باشد؛ پیشنهاد می‌کنیم به نکات کلیدی و کاربردی زیر توجه کنید:
 – اول از همه باید با فرزندتان صحبت کنید
شما مسئول تربیت او هستید و هیچ‌کس نمی‌تواند مثل شما او را برای زندگی امروز آماده کند. همان‌طور که وقتی کودک بود با گفتن «جیز» به او می‌فهماندید وسیله‌ای تیز و یا داغ است و نباید دست بزند‌. امروز هم با یک کلام شیرین می‌توانید در مورد خطرات استفاده‌ی ناصحیح از اینترنت با او صحبت […]