برچسب - شجاع

زن مبدأ همه خیرات است

زن مبدأ همه خیرات است / زنها هستند که ملت‌ها را تقویت و شجاع می‌‌کنند
«ناشنیده‌هایی از امام خمینی و امام خامنه‌ای دربارۀ «زنان» مجموعه ای چند قسمتی است که در روز ولادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا(س) آن را به نسل جوان و به ویژه بانوان ایرانی تقدیم می‌کنیم.

امام خمینی | مربی انسان‌ها زن است/زن مبدأ همه خیرات است‌‌/ ما نهضت خودمان را مرهون زنها می‌‌دانیم. مردها به تَبَع زنها در خیابان‌ها می‌‌ریختند/ زنها مردان را تشویق می‌کردند

مربی انسان‌ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‌کند. مبدأ همه سعادت‌ها از […]