برچسب - شعبان

این دعا را در ماه شعبان از دست ندهید

این دعا را در ماه شعبان از دست ندهید

انسان اگر بداند که صاحب تمامی کمالات در یک وقت خاصی افراد ویژه ای را به نزد خود می خواند و از چشمه کمالات به آنها می نوشاند مسلم دست به اقدامی می زند تا خود را وارد این گروه کند. اما چگونه؟ آیا میتوان در همان وقت خاص خود را در بین آن افراد داخل کرد؟ خیر. چرا که صاحب کمالات، بصیر و علیم است. راه چاره تنها در این است که خود او نیز جزو یکی از همین افراد شود.
در ابتدای امر،خود را هم کلام با او می کند و روابط خود را با او گسترش می دهد و […]

نکات کلیدی برای روزهای شعبان المعظم

نکات کلیدی برای روزهای شعبان المعظم

باید خدا را شاکر و قدردان بود که امسال نیز توفیق درک ماه با فضیلت شعبان و بهره مندی از سفره ی انس و الفت با حضرت دوست را قسمت ما کرد. توفیق امسال ما چند برابر می شود اگر در روزهای ماه مبارک شعبان نیز بتوانیم به خوبی از ساعات و لحظات پایانی آن استفاده نماییم و توشه ای برای سفر پر فراز و نشیب آخرت برداریم، به راستی کسانی که برای سفر آخرت، توشه ای از این ماه بر نمی چینند با چه امید و بارقه ای راه به سوی دوست و خانه ی ابدی بر می دارند. این مقاله تلنگری است […]