برچسب - شهید چراغچی

زندگی به سبک شهدا / ماجرای کفش جفت کردن یک فرمانده

زندگی به سبک شهدا / ماجرای کفش جفت کردن یک فرمانده

سبک زندگی قصد دارد به سبک زندگی شخصی شهدای دفاع مقدس بپردازد. در این قسمت به مطالعه قسمتی از زندگی نامه ولی الله چراغچی می پردازیم که توسط همسر گرامی ایشان سرکار خانم تهمینه عرفانیان امیدوار بیان شده است.

خانه که می آمد به من مهلت تکان خوردن نمی داد. همه ی کار ها را خودش انجام می داد، اما نگاهش که می کردم، می دیدم خسته است.
می گفتم: تازه اومدی. استراحت کن. قبول نمی کرد. می خندید و می گفت: وقتی من نیستم تو خیلی سختی میکشی، حالا که اومدم سختی ها تموم شد. بعد بادی به غبغب می […]