برچسب - شیربها از نظر اسلام

گرفتن شیربها در اسلام چه حکمی دارد؟

گرفتن شیربها در اسلام چه حکمی دارد؟

بین بیشتر خانواده ها رسم است که در هنگام شوهر دادن دختر مبلغی پول را بعنوان گرفتن شیربها در نظر دارند این امر شرعی و قانونی نیست و داماد ملزم به پرداخت آن نیست مگر اینکه داماد خودش دوست داشته باشد پرداخت کند.

سوال: گرفتن شیربها توسط پدر یا نزدیکان دختر چه حکمی دارد؟

امام خمینی(ره):
اگر شیربها را در مقابل عملی مثل سعی در ازدواج می گیرد یا با رضایت به او می بخشند، حلال است.
(تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۸، م۹)
(استفتائات، ۱۳۸۲، ج ۳، ص ۱۹۰، س ۳۸)

آیه الله بهجت(ره):
اگر جزو مهریه باشد یا به عنوان جعاله (تعهد به پرداخت مالی معین، در برابر انجام […]