برچسب - صبر فقر

مطالبی در رابطه با صبر بر سختی و بلا و فقر

مطالبی در رابطه با صبر بر سختی و بلا و فقر
صبر در مواقع زیادی می تواند بسیار مفید باشد و حتی گاهی از اتفاقات بد با صبر کردن می توان پیشگیری کرد برای بسیاری از ما ممکن است پیش آمده باشد که در مواقعی از زندگی با سختی هایی روبرو شده باشیم

منابع مقاله
کتاب  : تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد نهم
نوشته: حضرت استاد حسین انصاریان

صبر معناى وسیع و گسترده‏اى دارد که هم صبر بر اطاعت را شامل مى‏شود، هم‏ صبر در برابر انگیزه‏هاى معصیت، و هم صبر در برابر مصایب و حوادث ناگوار و از دست دادن نیروها و سرمایه و ثمرات.
اصولًا هر انسانى بعد از این که بصیرت […]