برچسب - عادت

بیست و چهار عادت بسیار مفید روزانه!

بیست و چهار عادت بسیار مفید روزانه!
“اول ما عاد‌‌ت‌هایمان را می‌سازیم و بعد عادت‌هایمان ما را می‌سازند.” جان دارایدن
شاید اطلاعات زیادی دربارهی عادتها و عادت کردن داشته باشید. هر روز انجام دادن کارهایی که دوست داریم راه بسیار خوبی برای ایجاد عادتهایی است که می‌خواهیم داشته باشیم. همین است که من لیستی ترتیب داده‌ام از ۲۴ عادت که فکر می‌کنم ارزش داشته باشد هر روز آنها را تکرار کنیم.
نکته: این عادت‌ها را به سه دسته تقسیم کردهام: صبح، طول روز و شب هر چند بعضی از این عاد‌ت‌ها را می‌توان صرفا به شکل‌های دیگری دسته بندی کرد.
صبح
۱٫ صبح‌ها زودتر از خواب بیدار شوید.
من طرفدار پروپاقرص صحرخیزی هستم. عاشق بیدار […]

راهکارهای تغییر عادتهای منفی به مثبت / عکس

 راهکارهای تغییر عادتهای منفی به مثبت
برای دیدن عکس در سایز اصلی،روی آن کلیک کنید.

چگونه فرزندانمان را به تنها خوابیدن عادت دهیم

چگونه فرزندانمان را به تنها خوابیدن عادت دهیم 
برخی بچه ها  عادت دارد فقط پیش مادربخوابند.بسیاری از مادرها خودشان در این مورد مقصر هستند علت این مشکلات این است که آنها  هیچ کوششی نکردند که بچه  را از خودش سوا کند. زمانی هم که  که مادرمیخواهد این کار را انجام دهد از هر شیوه ای استفاده میکند ولی متاسفانه بچه  بسیار در برابر این قضیه پایداری میکند و به همین علت مادر را کلافه میکند.

جوفراست میخواهد کاری کند که بچه برای جدا شدن از مادرش کمتر اذیت شود و برای خودش هم این جدایی سخت نباشد اما راههای اصولی این کار را نمیداند. او هیچ شبی را خودش به تنهایی […]