برچسب - عدم تمرکز

عواملی که باعث عدم تمرکز می شوند

عواملی که باعث عدم تمرکز می شوند

تمرکز یکی از مهمترین کارهایی است که بشر باید بتواند به خوبی آنرا انجام دهد. بسیاری از عوامل موجب می شوند که مغز انسان نتواند به خوبی تمرکز کند و تصمیم بگیرد.

 

تمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه، چکیده، تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس، روی موضوعی معین، بدون تمرکز حواس، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود. بنابر این همه افراد توانایی تمرکز دارند و تمرکز نسبی است یعنی کسی نمی تواند ادعا کند کاملا حواس پرت است ویا همیشه تمرکز حواس دارد.

 

تمرکز گاهی ساده است و گاهی مشکل. تمرکز در موضوع هایی که نیاز به تفکرو تجزیه […]

۷ نشانه فروپاشی عصبی

فروپاشی عصبی و یا روانی مشکلی جدی است که طی آن فرد به دلیل استرس بسیار شدید نمی تواند به طور معمول کارهای خود را انجام دهد و البته علائم هشداردهنده ی عاطفی ، روانی و جسمی نیز به دنبال دارد. اگر شما بیش از یک نشانه را دارید، باید به فکر کمک به خود برای رفع استرس های نامعمول باشید.
فروپاشی عصبی یک دوره از بیماری های روحی روانی است که در اثر افسردگی، استرس و یا اضطراب شدید رخ می هد. در ایجا ۷ نشانه این فروپاشی را بیان می کنیم.
عدم تمرکز
استرس می تواند قدرت مغز شما را با آزاد کردن هورمونی که به تقویت حافظه کمک می […]