برچسب - علم

جایگاه و اهمیت علم و دانش

جایگاه و اهمیت علم و دانش

 بی گمان ارزش انسان در آموزه های قرآنی به دانش است؛ از این روست که تسخیر فرشتگان و هستی، زمانی برای انسان شدنی شد که خداوند به انسان اسمای خویش را تعلیم داد و انسان به دانش اسمایی آگاه شد. این آگاهی هر چند به شکل آگاهی حضوری و شهودی است که از آن به دانش وجودی نیز تعبیر می شود؛ زیرا در جان و وجود انسان جای می گیرد و بخشی بلکه همه وجود وی را شکل می بخشد که در تعبیر مولوی:

به خوبی تبیین شده است. با این همه، دانشی دارای ارزش است که انسان را به مقام خودش بازگرداند و از […]

علمی که از گذشته و آینده خبر می دهد!

علمی که از گذشته و آینده خبر می دهد!
علمى است عرضى که از جانب خدا بدون کسب و تحصیل به پیغمبران و اوصیاء آنها افاضه می شود و آنان با اذن و اراده خدا می توانند از حوادث گذشته و آینده خبر دهند و پاسخ گوی هر نوع پرسش دیگران باشند….
«انا مدینه العلم و علیٌّ بابها، فمن اراد العلم ، فلیأت الباب» (۱) «من شهر علم هستم و دروازه آن شهر، علی بن ابیطالب است، هر کس علم بخواهد به دروازه شهر بیاید.»
حدیث مذکور از شیعه و سنی نقل شده و از دو بُعد قابل بررسی است. یکی علم امام علی علیه السلام و دیگری باب علمِ پیامبر بودن […]

صفات ذات خداوند چه تفاوتی با صفات فعل حضرتشان دارد؟

صفات ذات خداوند چه تفاوتی با صفات فعل حضرتشان دارد؟

خلاصه پرسش

صفات ذات خداوند چه تفاوتی با صفات فعل حضرتشان دارد؟

پرسش

معیار تفکیک صفات ذات و فعل خداوند چیست؟

پاسخ اجمالی

صفاتى که به خداى متعال نسبت داده مى‌شود را می‌توان از یک دیدگاه به دو گروه تقسیم کرد:
الف. صفاتی که از ذات الهى با توجه به نوعى از کمال وجودى انتزاع می‌شود؛ مانند «علم»، «قدرت» و «حیات».
ب. صفاتی که از مقایسه بین ذات الهى و مخلوقاتش با توجه به نوعى رابطه وجودى انتزاع می‌شود؛ مانند «خالقیّت»، «ربوبیّت» و «رزّاقیّت».
دسته اول را «صفات ذاتیه» و دسته دوم را «صفات فعلیه» می‌نامند.

منبع:اسلام کوئست