برچسب - فرزندآوری

عواقب پنهان کم فرزندی

 عواقب پنهان کم فرزندی
برخی فکر می کنند اینکه به یکی دو فرزند اکتفا کنند بهتر است و استدلالشان هم این است که در این صورت هزینه ها کمتر است و زندگی راحت تری خواهند داشت. اما کم فرزندی  تبعات و عواقب منفی متعددی برای پدر و مادر، فرزندان و فرزندان فرزند دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کم فرزندی یعنی:

۱٫ فرزند شما خواهر و برادر ندارد 
در نتیجه:
الف- در منزل احساس تنهایی می کند و این مسئله می تواند باعث شود برای پر نمودن خلاء روانی اش به صورت افراطی به وسایل ارتباطی روی آورد.
ب- در کسب مهارت های اجتماعی موفق نیست زیرا از تجربه زندگی در اجتماع کوچک […]