برچسب - فضیلت اخلاقی

۱۰ فضیلت اخلاقی برتر از دیدگاه امام صادق(ع)

۱۰ فضیلت اخلاقی برتر از دیدگاه امام صادق(ع)
در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که فرمودند: مکارم اخلاق ده چیز است، اگر می‌توانی آن‌ها را داشته باش، زیرا گاهی شخصی آن‌ها را دارد و فرزندش ندارد، و گاهی در فرزند هست و در پدرش نیست، و گاهی در برده هست و در آزاد نیست. عرض شد آنها چه هستند؟ امام(ع) فرمود:

۱٫ صادقانه و شجاعانه در راه خدا جنگیدن.
۲٫ راستگویی.
۳٫ امانت داری.
۴٫ صله رحم.
۵٫ پذیرایی از مهمان.
۶٫ غذا دادن به سائل (کسی که غذا می طلبد)
۷٫ جبران کردن نیکی ها.
۸٫ انجام ندادن کاری که باعث مذمت همسایه شود( یعنی مراعات نکردن حق همسایه ).
۹٫ مراعات حق رفیق.
۱۰٫ و سر همه مکارم […]