برچسب - قوی تر از موشک

سخنرانی استاد پناهیان / قوی تر از موشک

قوی تر از موشک

شما آیا موشک دارید یا نه؟

ما مذهبی ها یک جورایی غیر معنوی عمل می کنیم

ما توکلمون بر خداست…

قضایای امروز ما شبیه غزوه حنین است…

دوران دوران خیانتهای شبیه جنگ احد نیست…

در حنین توکل نکردند و شکست خوردند مومنان ان زمان…

ما امروز نیاز بدعا داریم…