برچسب - مزاج

مزاج شما گرم یا تر است؟!

مزاج شما گرم یا تر است؟!
مزاج گرم یا تر هم یکی از چهار مزاج اصلی در طب سنتی است. افرادی با مزاج گرم و تر، معمولاً درشت اندام هستند، پوست سرخ و سفید و موهای پرپشتی هم دارند. نبض این افراد هم پر و قوی می زند.افرادی با مزاج گرم و تر، برعکس آن هایی که مزاجشان گرم و خشک است، خواب خوبی دارند و البته، تحمل بی خوابی هم برایشان چندان سخت نیست.

این افراد، بسیار حساس به حرارت هستند، یعنی نه تاب گرمای زیاد را دارند و نه طاقت سرمای بیش از اندازه را. این در حالی است که به طور کلی،

تحمل سرما از گرما برای چنین افرادی، […]

مزاج خوراکی ها چیست؟

اعتقاد به مزاج از دیرباز میان طبیبان از یک سو و فلاسفه و متکلمان از سوی دیگر رایج بوده است. سقراط مزاج خوراکی ها را در چهار دسته گرم، سرد، خشک و تر دسته بندی کرد و معتقد بود که سلامتی حاصل حفظ تعادل در این چهار دسته است. (۱)

 

مزاج گوشت ها
بلدرچین…………….گرم وخشک
بوقلمون……………گرم وتر
پاچه………………..گرم وتر
تخم ماهی………….گرم وخشک
تخم مرغ….زرده = گرم؛ سفیده = سرد
جگر سفید…………گرم وتر
جگرسیاه………….گرم وتر
خروس……………گرم وخشک
دل……………….گرم وخشک
زبان……………..گرم وتر
سار……………..گرم وتر
سیرابی…………سردوخشک
شتر…………….گرم وخشک
شترمرغ………..گرم وخشک
غاز……………..گرم وتر

(بیشتر…)