برچسب - مزاج گرم

مزاج شما گرم یا تر است؟!

مزاج شما گرم یا تر است؟!
مزاج گرم یا تر هم یکی از چهار مزاج اصلی در طب سنتی است. افرادی با مزاج گرم و تر، معمولاً درشت اندام هستند، پوست سرخ و سفید و موهای پرپشتی هم دارند. نبض این افراد هم پر و قوی می زند.افرادی با مزاج گرم و تر، برعکس آن هایی که مزاجشان گرم و خشک است، خواب خوبی دارند و البته، تحمل بی خوابی هم برایشان چندان سخت نیست.

این افراد، بسیار حساس به حرارت هستند، یعنی نه تاب گرمای زیاد را دارند و نه طاقت سرمای بیش از اندازه را. این در حالی است که به طور کلی،

تحمل سرما از گرما برای چنین افرادی، […]