برچسب - نشانه های افسردگی دختران نوجوان

نشانه‌های افسردگی در دختران نوجوان

 نشانه‌های افسردگی در دختران نوجوان
مدرسه، امتحانات، قرارهای عشقی، جدایی ـ آن بیرون دنیای سختی انتظار نوجوانان را می‌کشد. مواردی که در ادامه می‌بینید، نشانه‌های افسردگی در دختران نوجوان است که چنانچه مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است حتی به قیمت از دست دادن زندگی‌شان تمام شود. به این موارد نگاهی بیاندازید.
غذا دست نخورده روی میز ناهارخوری باقی مانده است. یک لنگه کفش زیر تخت و دیگری به صورت وارنه در پایینِ در افتاده ‌است. اتاق مثل بازار شام می‌ماند. او عاجزانه به دنبال کمک است اما تنها در فکر و ذهنش. نه، اصلاً به آن صورتی که او می‌خواهد نیست. در گوشه‌ی دنجی از اتاق دراز کشیده و کاملاً […]