برچسب - نماز جماعت

نمازی که ضامن روزی تاجران است !

نمازی که ضامن روزی تاجران است !
عده ای از مردم صف های نماز را رها کردند و با وجود اینکه پیامبر صلی الله و علیه و آله در حال ایراد خطبه بود، از جمع نمازگزاران پراکنده شده و به جمع تجار و کالاهایشان پیوستند و بدین ترتیب تعداد اندکی در مسجد باقی ماندند.

ظهر جمعه بود، مردم در صفوف به هم پیوسته نماز مشغول گوش دادن به خطبه نماز جمعه بودند. خطیب نماز جمعه کسی نبود جز پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلوات الله علیه و آله.
در همین حین صدای کوبیدن طبل و دایره و سازهای طرب انگیز به گوش نمازگزاران رسید؛ این صدایی بود که کاروانی از […]

ایستادن در صف اول نماز جماعت فضیلت دارد؟

ایستادن در صف اول نماز جماعت فضیلت دارد؟
درباره تشکیل صف نمازجماعت، در کتاب های فقهی آمده است: ۱ ـ مأموم نباید جلوتر از امام بایستد. ۲ ـ مستحب است که مأموم، اگر یک نفر مرد است، در جانب راست امام و بنابر احتیاط واجب قدری عقب تر از امام بایستد و اگر چند نفر باشند، پشت سر امام قرار گیرند. و به صورت کلی، ایستادن در طرف راست صفها از طرف چپ افضل است.
نماز جماعت از مهمترین مستحبات و از بزرگترین شعایر اسلامی است و دست کم با دو نفر (یک امام و یک مأموم) منعقد می شود. مستحب است نمازهای واجب خصوصا نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند […]

اگر به اول نماز جماعت نرسیم، آیا پاداش‌های آن‌را از دست خواهیم داد؟

اگر به اول نماز جماعت نرسیم، آیا پاداش‌های آن‌را از دست خواهیم داد؟

پرسش

اگر به «بسم الله الرّحمن الرّحیم» و کلاً اول نماز جماعت نرسیم چه ثواب‌هایی را از دست می‌دهیم؟

پاسخ اجمالی

با جست‌وجوی انجام شده؛ روایتی نیافتیم ‌که بیان کند اگر فردی از ابتدای نماز جماعت حاضر نشده و رکعت‌ها و یا بخشی از یک رکعت را از دست داده باشد، به دنبال آن، دقیقاً چه پاداش‌هایی را از دست خواهد داد.
اما این مطلب را می‌توان قطعی دانست که؛ افرادی که بعد از مدتی به نماز جماعت می‌پیوندند، این‌گونه نیست که ثوابی از نماز جماعت نبرند. بلکه شاید تنها فضیلت مقداری را که حاضر نبوده‌اند، از دست داده‌اند، همان‌طور ‌که […]