برچسب - نوجه انگلیسی

سخنرانی استاد پناهیان / نوحه انگلیسی

نوحه انگلیسی

در جامعه ما در منطقه در جامعه جهانی آمام حسین علیه السلام گره گشاست…

خدا جهان را در کربلا متوقف نگهداشته است…

چرخه حیات در عالم دوباره از کربلا خواهد چرخید…

همه باید به کربلا برگردیم…

امام حسین علیه السلام با فطرت ها حرف می زند…