برچسب - واجب و مستحب

محبوب ترین عمل بعد از واجبات نزد خدا

محبوب ترین عمل بعد از واجبات نزد خدا

رسیدن به مرحله اکمال دین آرزوی هر مومنی است که برای آن اعمال مختلفی اعم از واجب و مستحب را انجام می دهد در حالی که راهی ساده برای این مهم وجود دارد.
خوش خُلقى‏ از نشانه های ایمان است که برکات دنیایی و اخروی بسیاری برای انسان به همراه دارد و حتی ترازوی اعمال نیک انسان در آخرت را سنگین می کند.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «روز قیامت در ترازوى کسى چیزى بهتر از حسن خُلق‏ گذاشته نمی شود.»
امام باقر (ع) نیز در این باره و برکات آن فرموده اند: «کاملترین مردم از لحاظ ایمان خوش‏خلق ترین آنها است.»
امام صادق (ع) می […]